Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Chu Quang Phổ;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2016)

 • Tổng quan về mạng xã hội, cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài. Ứng dụng của lí thuyết đồ thị trong phân tích mạng xã hội. Bài toán cộng đồng hiếm muộn. Giới thiệu về công cụ xây dựng, mô hình triển khai trang mạng xã hội cộng đồng hiếm muộn và các kết quả đạt được

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Hường;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.

 • Thesis


 • Authors : Lương Thế Thắng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Giới thiệu và khảo sát tổng quan về hệ thống sân sát hạch giấy phép lái xe tự động. Hệ thống phần mềm quản lý. Thiết kế đồ hình trên sân sát hạch, thiết kế các cảm biến phục vụ module chữ "chi", kết nối các cảm biến vào hệ thống mạng, thiết kế hệ thống thang điểm và thời gian của bài thi.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Ngọc Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu. Tập thô và ứng dụng. Một số kỹ thuật trong khai phá dữ liệu văn bản. Mô hình tập thô dung sai trong xử lý cơ sở dữ liệu văn bản.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Việt Anh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

 • Trình bày thực trạng về nghiên cứu và xử lý tín hiệu điện não EEG. Tìm hiểu lý thuyết sóng điện não. Hệ thống EMOTIV Systems. Mô hình giao tiếp máy - não đề xuất. Xây dựng chương trình và đánh giá thử nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Mai Cường Thọ;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2011)

 • Trình bày tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Tổng quan về hệ thống truy vấn thông tin tiếng nói. Xây dựng hệ thống truy vấn tiếng nói tiếng Việt. Kết quả và bàn luận

 • Thesis


 • Authors : Dương Phú Thuần;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Các phương pháp sử dụng pha sóng mang trong phép định vị và hiện tượng nhảy chu kỳ (cycle slip). Phát triển module tiếp nhận thông tin cải chính từ các trạm toàn cầu. Xây dựng thử nghiệm giải pháp định vị chính xác GPS sử dụng trạm tham chiếu toàn cầu (PPP).