Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn văn Hoan;  Advisor : Nguyễn Tuấn Dũng (2016)

 • Tổng quan về bảo mật. Giới thiệu check point. Kiểm soát truy cập và xác thực trên check point. Phương thức kết nối trên check point. Ngăn chặn xâm nhập trên check point. Triển khai mô hình trên check point 12200.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Ngọc Tuấn;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2016)

 • Tổng quan về ứng dụng web và SQL injection. Kiểm tra các lỗ hổng SQL injection. Một số kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống SQL injection

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Anh;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2016)

 • Tổng quan về nhận dạng tự động tiếng nói. Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng việt nói. Thử nghiệm hệ thống nhận dạng tiếng nói quyền qua mạng với KALDI.