Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Vũ;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2004)

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản, không gian đặc trưng, phương pháp Support Vector Machines và 1 số ứng dụng của phương pháp SVM.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Hùng;  Advisor : Hà Quốc Trung (2017)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các công cụ để triển khai private cloud. Cài đặt và triển khai mô hình private cloud ứng dụng tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc gia về công nghệ mở.

 • Thesis


 • Authors : Nhữ Văn Giang;  Advisor : Phạm Quang Dũng (2017)

 • Tổng quan về bài toán lập lịch. Cơ sở lý thuyết về tối ưu hóa tổ hợp. Thiết kế và cài đặt thuật toán di truyền giải bài toán lập lịch flowshop.

 • Thesis


 • Authors : Lại Tuấn Dũng;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2017)

 • Tìm hiểu về công nghệ, mô hình IoT. Thử nghiệm cài đặt môi trường phát triển 6LoWPAN. Thiết kế hệ thống cho bài toán nhà thông minh. Cài đặt và cấu hình dịch vụ IBM bluemix IoT, lập trình cho thiết bị cảm biến, smartphone, đánh gia hiệu năng của hệ thống.