Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Nga;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2010)

 • Trình bày về kỹ thuật cảm biến không dây. Giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu giao thức OPEAS. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá hiệu năng của giao thức so với các giao thức khác cùng loại.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2013)

 • Trình bày nguyên lý hoạt động, một số kỹ thuật tìm kiếm thông tin truyền thống, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung, phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh. Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trong tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung.