Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lương Trần Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.

 • Thesis


 • Authors : Đào Minh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hải Thanh (2014)

 • Tổng quan về giấu tin, các kỹ thuật giấu tin và thám tin trong ảnh số JPEG. Giấu tin trong ảnh số JPEG sử dụng phương pháp môđun. Chương trình thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Việt;  Advisor : Lê Thanh Hương (2014)

 • Bài toán nhận dạng thực thể từ hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân. Một số hướng tiếp cận giải quyết bài toán nhận dạng thực thể. Mô hình nhận dạng thực thể từ hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân. Giới thiệu môi trường, công cụ, dữ liệu thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Trần Công Đại;  Advisor : Phạm Huy Hoàng (2014)

 • Tìm hiểu về giao thức UPnP. Ứng dụng ngôn ngữ XML trong việc tích hợp các thiết bị. Xây dựng các thiết bị UPnP và các kịch bản điều khiển.