Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Ngọc Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu. Tập thô và ứng dụng. Một số kỹ thuật trong khai phá dữ liệu văn bản. Mô hình tập thô dung sai trong xử lý cơ sở dữ liệu văn bản.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Việt Anh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

 • Trình bày thực trạng về nghiên cứu và xử lý tín hiệu điện não EEG. Tìm hiểu lý thuyết sóng điện não. Hệ thống EMOTIV Systems. Mô hình giao tiếp máy - não đề xuất. Xây dựng chương trình và đánh giá thử nghiệm

 • Thesis


 • Authors : Mai Cường Thọ;  Advisor : Nguyễn Hồng Quang (2011)

 • Trình bày tổng quan về nhận dạng tiếng nói. Tổng quan về hệ thống truy vấn thông tin tiếng nói. Xây dựng hệ thống truy vấn tiếng nói tiếng Việt. Kết quả và bàn luận

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Hạnh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2010)

 • Tổng quan về bài toán theo vết đối tượng. Các nền tảng lý thuyết liên quan đến bài toán dò vết đối tượng. Dò vết đối tượng trong chuỗi video sử dụng bộ lọc Kalman thích nghi. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá chương trình.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Trần Đình Khang (2015)

 • Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).