Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

  • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao

  • Thesis


  • Authors : Đàm Truyền Đức;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

  • Tổng quan về công nghệ ảo hóa. Các công nghệ nền tảng của ảo hóa. Ứng dụng công nghệ ảo hóa xenserver triển khai thực tế tại Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.