Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Đức;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2014)

 • Giới thiệu kiểm chứng vi mạch, kiểm chứng hình thức, chuẩn giao tiếp Amba AHB. Xây dựng FST cho WRAP4 và kiểm chứng trên phần mềm Onespin.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2014)

 • Tổng quan vô tuyến nhận thức. Cảm biến phổ trong mạng vô tuyến nhận thức. Kỹ thuật dò năng lượng trong cảm biên phổ. Ứng dụng của vô tuyến nhận thức.

 • Thesis


 • Authors : Nông Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2014)

 • Nêu thực trạng tai nạn giao thông do mệt mỏi khi lái xe, nguyên nhân dẫn đến tai nạn khi lái xe mệt mỏi, các biện pháp giải quyết vấn đề hiện nay, đề xuất yêu cầu đối với thiết bị chống ngủ gật. Phân tích các giải pháp thiết kế. Thiết kế và chế tạo thiết bị.

 • Thesis


 • Authors : Thân Văn Trường;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2014)

 • Tổng quan về xử lý ảnh và thư viện mã nguồn mở Open CV. Thuật toán cho hệ thống giám sát phương tiện giao thông. Xây dựng chương trình tự động giám sát phương tiện trong hệ thống giao thông thông minh.