Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Đức Đông;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

  • Trình bày tổng quan về xử lý văn bản. Giới thiệu những thành tựu đạt được về các bài toán liên quan tới phân nhóm văn bản. Phân tích thiết kế và đề xuất giải pháp phát triển văn bản Tiếng Việt theo chủ đề.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Đức Đông;  Advisor : Lê Thanh Hương (2008)

  • Trình bày tổng quan về xử lý văn bản. Giới thiệu những thành tựu đạt được về các bài toán liên quan tới phân nhóm văn bản. Phân tích thiết kế và đề xuất giải pháp phát triển văn bản Tiếng Việt theo chủ đề