Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

  • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội