Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Bảo Sơn;  Advisor : Lã Thế Vinh (2016)

 • Tổng quan về tính toán song song, về kiến trúc xử lý song song của CUDA. Ứng dụng tính toán song song trên GPU trong màu hóa ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thúy Hoàn;  Advisor : Cao Tuấn Dũng (2014)

 • Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

 • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Ái Thi;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2014)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thống thông tin di động và công nghệ LTE. Các kỹ thuật quan trọng của LTE. Giải pháp thoại trong LTE. Quá trình thử nghiệm LTE của viettel và đề xuất chung cho các nhà mạng về vùng phủ mạng vô tuyến 4G.

 • Thesis


 • Authors : Võ Huy Hưng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2014)

 • Tổng quan về xác thực và giải pháp đăng nhập một lần (single sign-on), về openid. Đề xuất mô hình đăng nhập một lần trong hệ thống quản lý thông tin y tế trên cơ sở đám mây và thử nghiệm mô đun đăng nhập một lần sử dụng openid.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Tâm;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2014)

 • Nêu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Những yếu tố, thành phần ảnh hưởng hiệu và quy trình tối ưu hiệu năng hệ cơ sở dữ liệu. Đánh giá và thực nghiệm hiệu năng của hệ thống trước và sau khi tối ưu.