Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuấn;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2016)

 • Nêu hiện trạng an toàn các ứng dụng web thương mại hóa công nghệ, đặc điểm của truy vấn trong tấn công ứng dụng web, các giải pháp phát hiện tấn công vào web thương mại hóa công nghệ. Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Đề xuất mô hình phát hiện truy vấn bất thường cho ứng dụng thương mại hóa công nghệ sử dụng BI.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Thanh Tân;  Advisor : Nguyễn Thị Oanh (2016)

 • Giới thiệu hệ thống sinh trắc học, nhận dạng người qua khuôn mặt, ứng dụng của hệ thống nhận dạng mặt người. Nêu các phương pháp nhận dạng khuôn mặt. Đề xuất phương án nhận dạng khuôn mặt. Đánh giá thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh cường;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

 • Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Ngọc Việt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan card đồ họa và các khối xử lý đồ họa, tính toán thông dụng trên khối xử lý đồ họa GPGPU, một số bài toán phù hợp với GPGPU. Giới thiệu công nghệ Nvidia cuda và tính toán song song trên bộ xử lý đồ họa GPGPU. Mô phỏng song song sử dụng khối đồ họa GPGPU.