Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Anh;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2016)

 • Tổng quan về nhận dạng tự động tiếng nói. Xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng việt nói. Thử nghiệm hệ thống nhận dạng tiếng nói quyền qua mạng với KALDI.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Hoàng;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Lý thuyết về quản trị và giám sát mạng. Một số phương pháp quản trị và giám sát mạng. Giám sát mạng lưu lượng truy cập wifi tại Công ty cổ phần truyền thông Kim Cương

 • Thesis


 • Authors : Thái Huy Tiến;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, các dịch vụ trên đám mây, mô hình triển khai điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ảo hóa. Bài toán quản lý học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hiền;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Hường;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thanh Long;  Advisor : Nguyễn Quang Hoan (2015)

 • Tổng quan về các phương pháp nhận dạng sinh trắc học, về mạng nơ ron, tình hình nghiên cứu về ứng dụng mạng nơ ron. Biểu diễn vân tay và phương pháp nhận dạng. Hệ thống nhận dạng vân tay sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.

 • Thesis


 • Authors : Lê Gia Vĩnh;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2016)

 • Giới thiệu chung về mạng máy tính, chất lượng của mạng. Các phương pháp giám sát và đánh giá mạng. Triển khai giám sát và đánh giá mạng tại Công ty IIG Vietnam

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Nam Thanh;  Advisor : Trần Vĩnh Đức (2016)

 • Tổng quan về mật mã, mật mã khóa đối xứng, mã xác thực thông điệm, mật mã khóa công khai, chữ ký điện tử. Hạ tầng khóa công khai và ứng dụng