Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đăng Đức;  Advisor : Trịnh Anh Phúc (2015)

 • Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động, hệ thống thông tin quản lý ngân sách tại kho bạc nhà nước Hà Nội. Nêu các phương pháp xây dựng đường cong khớp. Ngôn ngữ lập trình Matlab và các thuật toán xây dưng đường cong khớp. Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi của tài khoản tại

 • Thesis


 • Authors : Thái Huy Tiến;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây, các dịch vụ trên đám mây, mô hình triển khai điện toán đám mây, kiến trúc hướng dịch vụ, công nghệ ảo hóa. Bài toán quản lý học sinh tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Phân tích thiết kế và cài đặt thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Tú;  Advisor : Lê Thanh Hương (2016)

 • Giới thiệu bài toán, các nghiên cứu và phương pháp so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản. Phân tích các phương pháp sử dụng trong bài toán đối sánh tương đồng giữa hai văn bản. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng so sánh độ tương đồng giữa hai văn bản trong thực tế

 • Thesis


 • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

 • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.