Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lương Trần Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

  • Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

  • Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.