Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Mai Chí Dũng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

 • Các đối tượng trong lĩnh vực tương tác người máy,con người thị giác,thính giác,xúc giác,bộ nhớ của người cảm giác;máy tính tương tác người máy sử dụng tiếng nói;phát triển ứng dụng tiếng nói các phương pháp nhận dạng và tổng hợp tiếng nói chương trình trợ giúp lập trình pascal

 • Thesis


 • Authors : Phan Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2004)

 • Giới thiệu về Video số và chuẩn MPEG-4,các thành phần của chuẩn MPEG-4.Tìm hiểu MPEG-4 Visual và các đặc tả nội dung,mã hoá các khung hình chữ nhật,vùng có hình bất kỳ,video liên hoàn cấu trúc H.264 mô tả dòng cơ bản,mô tả chính,truyền tải H.264.Nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến cải thiện khả năng dự đoán dựa vào nội dung trong H264/AVC thiết kế và cài đặt một số giải thuật trong công nghệ nén video&...

 • Thesis


 • Authors : Phùng Trung Dũng;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2004)

 • Giới thiệu tổng quan về nhận dạng ký tự, nhận dạng tự động, (automatic identification), nhận dạng ký tự bằng quang học. Mạng nơron và nhận dạng ký tự, cấu trúc self-organizing và mạng nơron kohonen, ứng dụng mạng nơron kohonen vào nhận dạng ký tự, kết quả và đánh giá chương trình ứng dụng, thử nghiệm và những mặt hạn chế của phương pháp

 • Thesis


 • Authors : -;  Advisor : Nguyễn Hải Hà (2004)

 • Hệ thống xử lý ảnh,ma trận ảnh,mức xám tổng quan về hệ thống tạo ảnh siêu âm,tính chất vật lý của sóng siêu âm,hệ thống tạo ảnh,chất lượng ảnh siêu âm mode B.Xử lý ảnh siêu âm và các giải pháp giảm nhiễu đốm ảnh siêu âm mode B bằng máy tính.Xây dựng chương trình giảm nhiễu đốm,cải thiện ảnh mode B dùng bộ lọc homomosphic wiener

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Tấn;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2004)

 • Tổng quan thông tin đầy đủ và không chắc chắn, tri thức không hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu quan hệ, Cơ sở dữ liệu xác xuất.