Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Văn Thăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Giới thiệu cá bộ lọc số và bank lọc số. Mã hóa băng con (SBC). Mô hình và thiết kế cho hệ thống mã hóa băng con (SBC) đa kênh. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab và những đánh giá.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Phạm Văn Bình (2016)

  • Tổng quan về âm thanh, tín hiệu âm thanh tương tự, âm thanh số, xu hướng số hóa các chương trình truyền hình trên thế giới. Kỹ thuật mã hóa và nén âm thanh. Kỹ thuật mã hóa âm thanh MP3 và AAC. Đánh giá kết quả kỹ thuật mã hóa MP3 và ACC.