Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm tích hợp MasterCam X3 trong thiết kế gia công chi tiết cơ khí 2D, 3D trên máy CNC
Authors: Phạm Ngọc Ánh
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công cơ khí; Phần mềm MasterCam X3; Máy CNC
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC và phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ CAD/CAM - CNC. Tổng quan về phần mềm MasterCam X3. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết dạng trục bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện quá trình gia công trên máy tiện CNC Emco Concept Turn 450. Mô phỏng quá trình gia công chi tiết bằng phần mềm MasterCam X3 và thực hiện quá trình gia công trên máy phay CNC MCV - 410.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2304
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253651.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253651-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 83,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.