Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển giám sát quá trình sinh trưởng và bệnh hại cây trồng ngắn ngày
Authors: Ngô Quang Ước
Advisor: Bùi Đăng Thảnh
Ngô Trí Dương
Keywords: Cây trồng ngắn ngày; Cây trồng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát quá trình sinh trưởng và bệnh hại cây trồng ngắn ngày; nghiên cứu xác định chiều cao, số lá và diện tích lá cây trồng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện bệnh trên cây trồng ngắn ngày; thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23252
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338072-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 776,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338072.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.