Thông tin tài liệu


Title: Tác động của môi trường thể chế đến thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
Authors: Lê Vũ Toàn
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Doanh nghiệp khởi nghiệp; Doanh nghiệp; Việt Nam
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thể chế và môi trường thể chế, doanh nghiệp khởi nghiệp, các nghiên cứu về tác động của môi trường thể chế đến thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp; mô hình và phương pháp nghiên cứu; phát triển thang đo và phiếu khảo sát.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23256
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 332784-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 817,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 332784.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.