Thông tin tài liệu


Title: Làm mát lá cánh tuabin động cơ máy bay bằng phương pháp phun trực tiếp
Authors: Nguyễn Bá Việt
Advisor: Nguyễn Phú Hùng
Keywords: Làm mát lá cánh tuabin; Động cơ máy bay
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về phương pháp làm mát và phương pháp số. Nghiên cứu làm mát bằng phương pháp phun trực tiếp. Ảnh hưởng các thông số tới chế độ làm mát trên lá cánh tua bin.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Máy tự động thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2330
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253714.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.