Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm CAD/CAM (Catia) thiết kế và chế tạo mẫu đúc dùng cho các doanh nghiệp đúc gang
Authors: Trần Quốc Hoàn
Advisor: Hoàng Văn Điện
Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Phần mềm CAD/CAM; Chế tạo mẫu đúc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan công nghệ đúc khuôn cát và thiết kế chế tạo mẫu đúc. Tổng quan về công nghệ CAD/CAM - CNC và phần mềm Catia. Ứng dụng phần mềm Catia thiết kế và chế tạo mẫu đúc. Tác giả trình bày các kết quả và bàn luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2336
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253445.pdf
    Restricted Access
  • Size : 39,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253445-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 167,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.