Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế máy tiện CNC Mi ni phục vụ đào tạo
Authors: Nguyễn Hoài Sơn
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Máy tiện CNC Mini; Thiết kế máy tiện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các loại máy CNC và nghiên cứu thiết kế máy tiện CNC Mini. Thiết kế hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển trên mô hình máy tiện CNC Mini
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2352
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000105023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.