Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt đối với chi tiết vòng trong và vòng ngoài ổ bi khi gia công trên máy CNC
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Vòng bi
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vòng bi. Quy trình công nghệ gia công vòng trong và vòng ngoài ổ bi 6205. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt đối với chi tiết vòng trong và vòng ngoài ổ bi 6205 khi gia công trên máy CNC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2357
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254254.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254254-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 158,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.