Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế và lập trình gia công chi tiết khuôn rèn trục khuỷu động cơ Diesel
Authors: Nguyễn Ngọc Tú
Advisor: Nguyễn Văn Tiếp
Keywords: Phần mềm ứng dụng; Thiết kế mô hình
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu phần mềm Catia nêu tổng quan về gia công áp lực, công nghệ dập thể tích. Đưa ra ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế mô hình và lập trình gia công khuôn rèn trục khuỷu RV125.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ Cơ khí chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2358
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000105032.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.