Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động ô tô chế tạo tại Việt Nam đến đường xá
Authors: Trần Hùng Anh
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Ô tô; Dao động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan những vấn đề chung về ô tô, dao động ô tô ở Việt Nam và Thế giới. Nêu cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình dao động. Ứng dụng chương trình mô phỏng dao động để tính bền cho khung xe.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2365
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000105045.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.