Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi mài phẳng bằng đá mài Hải Dương với vật liệu chi tiết thép C45 sau nhiệt luyện
Authors: Nguyễn Tuấn Tú
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Máy mài; Công nghệ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đá mài và quá trình mài. Nhám bề mặt khi mài phẳng và một số yếu tố ảnh hưởng tới độ nhám bề mặt khi mài phẳng. Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ Cơ khí chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2366
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000105038.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.