Thông tin tài liệu


Title: Xác định độ chính xác của chi tiết trục trên máy tiện trong điều kiện sản xuất hàng loạt
Authors: Nguyễn Trung Dũng
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Máy tiện; Gia công tinh
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác của chi tiết trục trên máy tiện
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2375
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253593.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.