Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về cảm biến thụ động không dây dạng sóng âm bề mặt
Authors: Nguyễn Thu Hà
Advisor: Hoàng Sĩ Hồng
Cung Thành Long
Keywords: Sóng âm; Cảm biến; Cảm biến không dây
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến thụ động không dây sóng âm bề mặt. Xây dựng thuật toán đọc pha của tín hiệu phản hồi, thuật toán đọc đồng thời các tín hiệu phản xạ trong hệ đa cảm biến SAW OFC.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23933
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338076.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338076-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,28 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.