Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá điện áp trên hệ thống truyền tải hỗn hợp đường dây trên không và cáp
Authors: Phạm Thành Chung
Advisor: Trần Văn Tớp
Phạm Hồng Thịnh
Keywords: Điện áp
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan truyền sóng trên đường dây truyền tải hỗn hợp. Nêu ảnh hưởng của môi trường đặt cáp đến quá điện áp trên đường dây truyền tải hỗn hợp. Bảo vệ cách điện vỏ cáp. Tính toán phân bố điện áp dọc theo chiều dài cáp. Quá điện áp cộng hưởng do sóng hài.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/23936
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338077.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338077-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.