Ths-Dệt may - Thời trang (362)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 362

 • 334055-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thu Thủy;  Advisor : Phan Duy Nam (2022)

 • Tổng quan về vải tự làm sạch và các phương pháp tự làm sạch trên vải, xúc tác quang TiO2; nghiên cứu tổng hợp xúc tác TiO2 xây dựng quy trình tạo vải chứa nano TiO2, đánh giá các đặc trưng hóa lý của xúc tác và hoạt tính cho quá trình xử lý chất màu trên vải.

 • 223952.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Thành Khiêm;  Advisor : Phạm, Minh Hà (2007)

 • Tổng quan về mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng của MPLS trong hệ thống NGN. Mô phỏng MPLS-TE và đánh giá

 • 223950.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Chử, Đức Hoàng;  Advisor : Nguyễn, Đức Thuận (2007)

 • Tổng quan về hệ thống theo dõi tín hiệu bệnh nhân : Khảo sát hệ thống Monitor đa thông số.;khảo sát car thu thập và xử lý tín hiệu CSN 608; khảo sát hệ thống PC nhúng. Thiết kế hệ thống: Thu thập và xử lý thông tin phần cứng ; xây dựng cấu trúc phần mềm; phầm mềm lập trình thu nhận, hiển thị và lưu trữ.

 • 223947.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Phạm, Anh Tuấn;  Advisor : Hồ, Khánh Lâm (2007)

 • Tổng quan về công nghệ Wimax.: giới thiệu công nghệ wimax, các chuẩn wimax đã ban hành so sánh các ưu nhựoc điểm của wimax với các công nghệ không dây và đưa ra kiến trúc mạng của công nghệ wimax. Thiết lập và duy trì đồng bộ trong mô hình MESH: Giới thiệu các mô hình triển khai mạng, cấu trúc khung, các bản tin, các tiến trình và giải thuật trong quá trình thiết lập và duy trì sự đồng...