Ths-Dệt may - Thời trang (310)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 310 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Bùi Thị Thùy Dương;  Người hướng dẫn : Chu Diệu Hương (2013)

 • Giới thiệu về cấu trúc vải dệt kim cơ bản, cấu trúc vải dệt kim đan ngang, ứng dụng vải dệt kim và vai trò của độ giãn, tình hình nghiên cứu sự độ co giãn của vải đan ngang. Nội dung và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm Thị Nhung;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Ngọc (2013)

 • Nêu đặc điểm đối tượng, đặc điểm phát triển của học sinh tiểu học. Các yêu cầu, các hệ thống cơ sỡ số cơ thể người và đồng phục học sinh tiểu học. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dải cỡ số đồng phục học sinh tiểu học, mẫu thiết kế đồng phục.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đăng Anh;  Người hướng dẫn : Bùi Văn Huấn (2010)

 • Nghiên cứu lựa chọn đế giày, đế trong, lót mặt và lớp chống đâm xuyên thoả mãn các tiêu chí kỹ thuật mà giày ngành thép đề ra như có độ bền nhiệt, độ bền hóa chất, thoả mãn các tính chất cơ học và sinh thái cho sản phẩm.