Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm TopSolid để lập trình gia công khuôn dập cụm tỳ vai súng 12,7mm
Authors: Nguyễn Như Lương
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Khuôn dập; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát đặc điểm tính năng kỹ chiến thuật của súng máy phòng không 12,7mm và cụm tì vai. Tổng quan về CAD/CAM và cơ sở lập trình gia công với hệ điều khiển CNC. Tìm hiểu về phần mềm Topsolid và ứng dụng phần mềm tại Việt Nam. Ứng dụng phần mềm Topsolid để gia công sản phẩm khuôn dập tỳ vai súng 12,7mm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2403
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255232.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255232-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 173,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.