Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chế tạo bánh răng thân khai răng nghiêng theo phương pháp bao hình không tâm tích
Authors: Phạm Thị Thu Hằng
Advisor: Bành Tiến Long
Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Bánh răng; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết của bánh răng thân khai. Thiết kế chính xác Profin của dao phay đĩa modun để gia công bánh răng trụ thân khai răng nghiêng. Thực nghiệm gia công gần đúng bánh răng trụ thân khai răng nghiêng theo phương pháp bao hình không tâm tích. Kết quả kiểm tra đánh giá sai số và kết luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2405
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255252.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 3,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255252-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 154,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.