Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển nhiệt độ bao hơi cho nhà máy nhiệt điện trên cơ sở điều khiển dự báo dựa mô hình mờ .
Authors: Lương Văn Kiên
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Lò hơi; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về điều khiển dự báo dựa mô hình. Mô hình hóa đối tượng điều khiển bằng mô hình mờ. Thiết kế thuật toán điều khiển MPC trên cơ sở mô hình mờ. Ứng dụng phương pháp điều khiển dự báo tựa mô hình mờ cho hệ thống điều khiển độ bao hơi nhà máy nhiệt điện và mô phỏng kiển chứng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2409
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255275.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255275-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 159,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.