Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí
Authors: Nguyễn Quốc Phượng
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Cơ khí; Sản xuất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí. Tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí. Phương pháp tổ chức các hoạt động sản xuất trong các nhà máy cơ khí. Kế hoạch phát triển kinh tế - kỹ thuật của nhà máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2421
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255293.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255293-BIA.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 91,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255293-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 141,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.