Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp điều khiển thích nghi Backstepping cho hệ truyền động phi tuyến có đàn hồi, khe hở
Authors: Nguyễn Ngọc Lân
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Truyền động phi tuyến; Điều khiển
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày hệ thống phi tuyến có đàn hồi và khe hở. Tổng quan về các phương pháp thiết kế bộ điều khiển hệ truyền động. Thiết kế bộ điều khiển thích nghi backstepping cho hệ truyền động phi tuyến có đàn hồi, khe hở.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển tự động - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2426
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255276.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255276-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 148,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.