Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều khiển hệ thống tích trữ năng lượng bánh đà sử dụng biến tần ma trận điều chế gián tiếp và động cơ từ trường dọc trục
Authors: Đỗ Nguyên Hưng
Advisor: Trần Trọng Minh
Đỗ Mạnh Cường
Keywords: Động cơ điện; Động cơ từ trường
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống lưu trữ năng lượng bánh đà. Nghiên cứu bộ biến đổi ma trận điều chế gián tiếp đầu ra kép trong hệ thống lưu trữ năng lượng. Thiết kế động cơ đồng bộ từ trường dọc trục. Chế tạo mô hình thử nghiệm động cơ đồng bộ từ thông dọc trục.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24272
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338087.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338087-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.