Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển cho nghịch lưu ba mức hình T trong chế độ nối lưới và độc lập
Authors: Dương Anh Tuấn
Advisor: Vũ Hoàng Phương
Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Nghịch lưu
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu xu hướng phát triển hiện nay của nghịch lưu nguồn áp, cấu trúc nghịch lưu nguồn áp ba mức, phương pháp điều chế cho nghịch lưu hình T, diều khiển mạch vòng dòng điện. Nêu phương pháp điều chế nghịch lưu hình T ba pha. Điều khiển nối lưới cho nghịch lưu hình T ba pha, trong chế độ độc lập. Thực nghiệm điều chế nghịch lưu hình T ba pha
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24282
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338099.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338099-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.