Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển dự báo phi tuyến cho hệ robot tự hành và con lắc ngược
Authors: Nguyễn Thành Long
Advisor: Đào Phương Nam
Phan Xuân Minh
Keywords: Robot
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều khiển dự báo phi tuyến và mô hình robot tự hành. Điều khiển dự báo tuyến tính và phi tuyến trong các hệ chuyển động. Điều khiển bám theo quỹ đạo của robot tự hành chủ có xét đến góc hướng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24284
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338101.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338101-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.