Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển chip cho hệ điều khiển tựa từ thông rotor động cơ xoay chiều ba pha trên nền tảng FPGA
Authors: Lê Nam Dương
Advisor: Vũ Hoàng Phương
Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Động cơ xoay chiều
Issue Date: 2024
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuật toán điều khiển FOC cho động cơ xoay chiều ba pha. Giải pháp thiết kế bộ điều khiển cho động cơ xoay chiều ba pha trên nền tảng FPGA. Thiết kế cấu trúc điều khiển cho động cơ. Điều khiển kháng nhiễu cho động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24287
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338104.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338104-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.