Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều khiển thiết bị khôi phục điện áp động trong hệ thống cung cấp điện trong công nghiệp theo nguyên lý dựa trên véc tơ điện áp lưới
Authors: Vũ Thị Ngọc Vân
Advisor: Nguyễn Huy Phương
Phạm Quang Đăng
Keywords: Điện áp
Issue Date: 2024
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về biến động điện áp và chống biến động điện áp. Mô hình toán học và điều khiển bộ biến đổi phía tải AVC sử dụng nghịch lưu ba pha bốn nhánh. Xây dựng mô hình thí nghiệm. Nâng cao chất lượng điều khiển cho bộ biến đổi phía tải của AVC.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24296
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338114.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338114-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.