Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo đường trượt chuẩn ứng dụng trong đo lường chiều dài
Authors: Nguyễn Việt Hùng
Advisor: Vũ Toàn Thắng
Keywords: Đường trượt; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan đề tài. Nghiên cứu thiết kế chế tạo đệm khí và sống trượt. Thực nghiệm và kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2430
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01 Bia chinh.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 97,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02 Biaphu.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03 Loi cam on.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04 Muc luc + loi noi dau.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 06 Ket luan + tai lieu tham khao.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 08 loi cam doan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 09 Ly lich khoa hoc.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255308.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255308-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 117,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.