Thông tin tài liệu


Title: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện trong phương thức đào tạo B-learning
Authors: Vũ Thị Kim Nhung
Advisor: Ngô Tứ Thành
Keywords: B-learning; Đào tạo
Issue Date: 2024
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận về phát triển năng lực tự học trong phương thức đào tạo B-learning. Thực trạng và điều kiện phát triển năng lực cho vinh viên ngành kỹ thuật điện trong phương thức đào tạo B-learning. Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện trong phương thức đào tạo B-learning, thực nghiệm sư phạm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/24300
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 338116.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 338116-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 942,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.