Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ chặn tọa độ để dập các chi tiết có hình dạng phức tạp
Authors: Đỗ Toàn Thắng
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Dập tấm; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ dập tấm. Nghiên cứu ảnh hưởng của lực chặn tới quá trình dập vuốt. Mô phỏng số quá trình tạo hình chi tiết vỏ két chứa nhiên liệu. Xác định lực chặn theo tọa độ khi dập chi tiết vỏ két chứa nhiên liệu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2433
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255017.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 11,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255017.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 123,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.