Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công cụ lập trình tự động để lập trình gia công trên các mặt định hình 3D chính xác
Authors: Nguyễn Trung Dũng
Advisor: Trần Anh Quân
Keywords: Gia công; Lập trình
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lập trình bằng máy. APT- Định nghĩa hình học. Thiết lập đường chạy dao. APT Postprocessor - câu lệnh hậu xử lý. Tạo lập và thi hành một chương trình APT.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2435
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

100

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255034.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255034.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 157,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.