Thông tin tài liệu


Title: Tích hợp hệ thống cân định lượng sử dụng thuật toán điều khiển chính xác
Authors: Phạm Khương Duy
Advisor: Đinh Văn Nhã
Keywords: Hệ thống điều khiển; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu quy trình công nghệ và giải pháp tự động hóa nhà máy thức ăn chăn nuôi Ngọc Hồi. Giải pháp cấp liệu và định lượng. Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát hệ cân định lượng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2439
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255048.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255048.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 217,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.