Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ cấp dây tự động dùng cho máy hàn Tig
Authors: Nguyễn Quang Khánh
Advisor: Bùi Văn Hạnh
Keywords: Máy hàn; Dây
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ hàn Tig. Thiết kế hệ thống cơ khí bộ cấp dây tự động cho máy hàn Tig. Thiết kế hệ thống điều khiển bộ cấp dây máy hàn Tig. Mô phỏng hoạt động của bộ cấp dây máy hàn Tig bằng lập trình Visual C++ sử dụng thư viện Opengl.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2440
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255067.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255067.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 114,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.