Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp chế tạo và ứng dụng cơ cấu dịch chuyển nhỏ trong thiết bị đo lường chính xác
Authors: Ngô Minh Nhật
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Lân
Keywords: cơ khí chính xác; Đo lường
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan lượng dịch chuyển nhỏ. Tính toán thiết kế ren vít. Ứng dụng cơ cấu trên vào máy khoan Router CNC. Tính toán động học và lựa chọn kết cấu. Quy trình gia công chi tiết điển hình. Lắp ráp hiệu chỉnh và chạy thử máy
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2457
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254485.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254485-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 220,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.