Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao khả năng công nghệ của robot hàn hồ quang
Authors: Phạm Thanh Vũ
Advisor: Đỗ Sanh
Phan Bùi Khôi
Keywords: Robot; Công nghệ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về robot. Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của robot. Phương trình động học của robto hàn Almega AII - V6. Nâng cao khả năng công nghệ robot hàn bằng đồ gá di động. Xây dựng chương trình tính toán và mô phỏng hoạt động của robot.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2467
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254477.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254477-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 168,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.